cs en

MODULY - Základ systému

 • Testy - Propracovaný hodnotící systém testů s možností obrázků u otázek, otázek bez obrázků, s výběrovými možnostmi, zatrhávacími možnostmi a 2 - 4 variantami jako odpověď. Testy mohou mít několik variant vzhledu pro usnadnění přehlednosti studentům s lehkými poruchami učení (více viz prezentace Omezení vlivu výukových poruch studentů)
  Popisek 1 Popisek 2
 • Rodičovský přístup - Přístup do systému také pro rodicě. Rodiče maji přístup ke známkám žáka v e-žákovské, ke studijním materiálům, případně e-albu a podobně.
  Popisek 1
 • Studijní materiály - Individuální úložiště studijních e-learningových materiálů pro každý předmět zvlášť v podobě prezentací, zadání domácích úkolů a podobně. Studijní materiály lze také dle potřeby před studenty skrýt či zobrazit jen na omezenou dobu.
  Popisek 1 Popisek 2
 • Elektronická žákovská knížka - Propracovaná e-žákovská knížka obsahující hodnocení a známky ze všech předmětů. Známky jsou z procent přepočítávány na klasifikační stupně, které je možné nastavit individuálně pro každý předmět. V systému existuje několik typů známek (hodnocení) od e-learningových, přes ústní, písemné až po "jiná hodnocení" například za aktivitu v hodinách, domácí úkoly a podobně.
  Popisek 1 Popisek 2
 • Sestavy klasifikace - Jedná se o důmyslný, v praxi již několik let osvědčený, nástroj pro hromadné zobrazení hodnocení studentů v jednotlivých předmětech. To umožňuje přehledné změny v hodnoceních, rychlý přístup ke známkám všech studentů ve třídě či skupině, které se hodí na hovorových hodinách, při uzavírání klasifikace a podobně.
  Popisek 1
 • Propracovaný systém hodnocení - Všechna hodnocení (známky) jsou v primární podobě procentuální a dle nastavení jednotlivými garanty předmětů lze nastavit převod procent na jejich ekvivalentní zástupné hodnoty (lze použít klasické 1, 2, 3, 4, 5, ale i mezistupně jako 1-, 2-, či 1A, 1B, 2A, 2B, a podobně). Všechna hodnocení i externích známek, které neklasifikuje systém sám, lze zadávat hromadně na společném formuláři vždy celé skupině studentů.
  Popisek 1
 • Automatické generování zpráv o zmeškaných testech - Systém automaticky generuje zprávy každému studentovi, který v daný termín zmešká nějaký systémový test. I učiteli je posléze vygenerována zpráva se seznamem studentů, kteří tento test zmeškali. Systém krátkých textových zpráv lze přikoupením vhodného modulu rozšířit na hromadné rozesílání zpráv celým skupinám uživatelů či třídám spolu s jejich kopiemi na e-mailové adresy uživatelů. V základní funkčnosti je jen rozesílání zpráv mezi jednotlivými uživateli pouze v rámci systému.
 • Portréty uživatelů - V systému lze přiřadit každému uživateli portrét (fotečku). Tento portrét si mohou studenti přidělit sami a poskládat si i knihovnu vlastních portrétů. Všechny operace s portréty lze vhodným nastavením práv zakázat.
  Popisek 1
 • Tutoriál pro účty studentů - Každý student má na svém účtě jednoduchý a přehledný tutoriál (návod), jak zacházet se systémem a jak si ho na začátku nastavit, aby mu byl co nejpřívětivější.
  Popisek 1 Popisek 1
 • Živé ukázky ze systému
  Jak vypadá systém z pohledu rodiče Jak vypadá systém z pohledu studenta