cs en

MODULY - Archivace

  • Archivace - Díky tomuto modulu můžete uchovávat záznamy za jednotlivé školní roky jako je předmětová skladba, názvy předmětů, kdy studenti nastoupili či odešli ze třídy.

    Také lze prostřednictvím tohoto modulu exportovat sestavy klasifikace od PDF a zobrazovat absence studentů v hodinách, jak je patrné z obrázků níže.

    Popisek 1 Popisek 1 Popisek 1 Popisek 1