cs en

CENÍK

CENY ZA SYSTÉM AES

 • Základní asynchornní e-learningový systém:

  Jedná se o hlavní část systému obsahující tyto základní moduly, funkce a školení: sleva pro školy s malým počtem žáků až 80%

 • Testy - Propracovaný hodnotící systém testů s možností obrázků u otázek, otázek bez obrázků, s výběrovými možnostmi, zatrhavacími možnostmi a 2 - 4 variantami jako odpověď. Testy mohou mít několik variant vzhledu pro usnadnění přehlednosti studentům s lehkými poruchami učení (více viz prezentace Omezení vlivu výukových poruch studentů)
 • Rodičovský přístup - Přístup do systému také pro rodicě. Rodiče maji přístup ke známkám žáka v e-žákovské, ke studijním materiálům, případně e-albu a pdobně.
 • Studijní materiály - Individuální úložiště studijních e-learningových materiálů pro každý předmět zvlášť v podobě prezentací, zadání domácích úkolů a podobně. Studijní materiály lze také dle potřeby před studenty skrýt či zobrazit jen na omezenou dobu.
 • Elektronická žákovská knížka - Propracovaná e-žákovská knížka obsahující hodnocení a známky ze všech předmětů. Známky jsou z procent přepočítávány na klasifkační stupně, které je možné nastavit individuálně pro každý předmět. V systému existuje několik typů známek (hodnocení) od e-learningových, přes ústní, písemné až po "jiná hodnocení" například za aktivitu v hodinách, domácí úkoly a podobně.
 • Sestavy klasifikace - Jedná se o důmyslný v praxi již několik let osvědčený nástroj pro hromadné zobrazení hodnocení studentů v jednotlivých předmětech. To umožňuje přehledné změny v hodnoceních, rychlý přístup ke známkam všech studentů ve třídě či skupině, které se hodí na hovorových hodinách, při uzavírání klasifikace a podobně.
 • Propracovaný systém hodnocení - Všechny hodnocení (známky) jsou v primární podobě procentuální a dle nastavení jednotlivými garanty předmětů lze nastavit převod procent na jejich ekvivalentní zástupné hodnoty (lze použít klasické 1, 2, 3, 4, 5, ale i mezistupně jako 1-, 2-, či 1A, 1B, 2A, 2B, a podobně). Všechna hodnocení i externích známek, které neklasifikuje systém sám, lze zadávat hromadně na společném formuláři vždy celé skupině studentů.
 • Automatické generování zpráv o zmeškaných testech - Systém automaticky generuje zprávy každému studentovi, který v daný termín zmešká nějaký systémový test. I učiteli je posléze vygenerována zpráva ze seznamem studentů, kteří tento test zmeškali. Systém krátkých textových zpráv lze přikoupením vhodného modulu rozšířit na hromadné rozesílání zpráv celým skupinam uživatelů či třídám spolu s jejich kopiemi na e-mailové adresy uživatelů. V základní funkčnosti je jen rozesílání zpráv mezi jednotlivými uživateli pouze v rámci systému.
 • Portréty uživatelů - V systému lze přiřadit každému uživateli portrét (fotečku). Tento portrét si mohou studenti přidělit sami a povkládat si i knihovnu vlastních portrétů. Všechny operace s portréty lze vhodným nastavením práv zakázat.
 • Tutoriál pro účty studentů - Každý student má na svém účtě jednoduchý a přehledný tutoriál (návod), jak zacházet se systémem a jak si ho na začátku nastavit, aby mu byl co nejpřívětivější.
 • Školení pro administrátora systému - Jedná se o individuální proškolení budoucího administrátora systému, který bude mít na starosti vše od vytváření uživatelských účtů, přes vytváření předmětové logiky systému až po jednotlivá práva na moduly přidělená skupinám či jednotlivcům.
  Cena: 19 900Kč
 • Moduly pro systém:

  Rozšiřující moduly, které lze k systému přikoupit (podrobný popis jednotlivých modulů naleznete v sekci Moduly):

 • NOVÝ MODUL! Video - Toto rozšíření Vám umožní do AESu nahrávat videa podobně jako to umožňuje například YouTube a jiné online služby pro streamovaný multimediální obsah. Video projde na vašem AES serveru konverzí, aby jej bylo možné pohodlně přehrávat na všech možných platformách (počítače, tabley, mobily, Linux, Windows, Mac OS a pod.). Videa lze třídit do složek, podobně jako na vašem disku počítače, a také je přímo přiřadit ke studijním materiálům jako napříkla video návod jak ma student vyplnit protokol a podobně. (Poznámka: Konvertor videií podporuje architekturu x86 i x64 a umí využít až 8 procesorů/jader, konverze videí ale probíh8 postupně jedno po druhém (nikoli paralelně) na pozadí vašeho serveru, takže nebude docházet k extrémní zátěži vašeho serveru. O ukončené konverzi videa je jeho majitel informován stavovou zprávou u videa. Videa lze nahrávat až do velikosti 2GB.)
  Cena: 21 490Kč
 • NOVÝ MODUL! Spřažení účtů - Hlavní funkcí tohoto modulu je možnost provázat více účtů stejné úrovně (accessu) do jednoho. Typicky to znamená, že pokud má rodič více dětí na škole, může si pomocí tohoto modulu pospojovat všechny účty svých dětí a obsluhovat je z jednoho jediného účtu. To samé platí například pro učitele, kdy jeden učitel může, například v průběhu nemoci jiného učitele, tento účet snadno spravovat ze svého vlastního účtu. Z bezpečnostních dúvodů samozřejmě nejde spojit například rodičovský účet s učitelským a podobně!
  Cena: 1 490Kč
 • Modul Montessori - S tímto rozšířením se AES stává plně kompatibilní s Montessori hodnocením pokroku studenta. Je možné ve zvolených předmětech hodnotit pomocí Montessori přístupu a ve zbytku předmětu stejně jako do nynějška. Montessori hodnocení umožňuje zadávat čistě jen slovní hodnocení, nebo slovní hodnocení s kombinací bodového, které vidí jen učitel a pomáhá mu efektivně stanovit finální hodnocení. Finální hodnocení se provádí jak slovně, tak volitelně i známkou kvůli zachování kompatibility výstupu na vysvětčení.
  Cena: 12 490Kč
 • Modul SMS zpráv - Modul umožňuje zaměstnancům a studentům, dle nastavení práv, zasílat SMS zprávy na kontkaty v AESu nebo i na libovolná telefonní čísla. Postupně je plánováno rošíření o některé automatické funkce dle požadavků a potřeb jednotlivých škol. Cena za modul je vždy na 12 mesíců a odvíji se od počtu studentů na škole (čím větší je počet průměrně odeslaných zpráv tím je i vyšší režije na provoz nášeho SMS serveru).
  Cena: 1 490Kč14 990Kč / ROK
 • Modul Závad - Modul umožňuje zaměstnancům a studentům hlásit veškeré závady na jednom místě. Technici (IT pracovníci, opraváři, školnící, ...) si pak zaznamy vyzvedávají, reagují na ně a informují o postupu odstraňování závad. Modul umožňuje generovat reporty o časové náročnosti, době reakce a podovně.
  Cena: 3 990Kč
 • Modul Týdenní plány - Chcete aby Vaši zaměstnanci i studenti měli vždy záznamy z týdenního plánu na očích a nejlépe barevně zvýrazněny záznamy, které jsou aktivní pro dnešek? Tak potom přesně pro Vás je určen tento modul, který umí mimo jiné rozlišovat záznamy (viditelnost) pro studenty a učitele, platnost záznamů může být buď jen na den nebo zvolené období a záznamy se objeví vždy hned po přihlášení do systému na ůvodní obrazovce.
  Cena: 1 990Kč
 • Modul Radius - Pokud na vaší škole používáte autentizaci na wifi nebo jen obecně do školní sítě pomocí Radiusu nebo Freeradiusu, tak vám tento modul umožní sjednotit autentifikaci s AESem. Modul má rozšíření pro učitele, které umožní zakazovat jednotlivým studentům přístup k wifi (školní sítí) na učitý čas (od - do s přesností na minuty). Hodí se hlavně při výuce, kdy nechcete aby studenti měli přístup na Internet a přesto mohli používat počítače. (Tento AESový modul vyžaduje Radius nebo Freeradius ve verzi 2.x s instalovaným MySQL modulem)
  Cena: 1 990Kč
 • Modul Google Kalendář - Tento praktický konektor umí z vybraných modulů pravidelně exportovat záznamy učitelům a studentům do jejich soukromých kalendářů na službě Google Kalendář. Zatím probíhá export z modulů Povinnostník a Rozvrhy - Suplování. Které moduly se komu budou jak synchornizovat si ovládají uživatelé sami. Samotné synchornizace probíhají hromadně cca jednou za hodinu.
  Cena: 2 990Kč
 • Modul Povinnostník - Tanto jednoduchý, ale praktický nástroj umožňuje na jednom místě plánovat testy, domácí úkoly, projekty a jiné aktivity tak, aby je studenti a rodiče viděli vždy hned po prihlášení do systému. Navíc jsou všechny aktuální termíny (dnes a zítra končící) zvýrazněny barevně, to samé platí i o jednotlivých typech záznamů - testy mají jinou barvu než domácí úkoly a podobně.
  Cena: 3 490Kč
 • Modul Archivace - rozšíření e-třídnice - Díky tomuto modulu můžete uchovávat záznamy za jednotlivé školní roky jako je předmětová skladba, názvy předmětů, kdy studenti nastoupili či odešli ze třídy. Tyto záznamy poté umožní tisknout kompletní:
  Cena: 2 490Kč
 • Modul e-třídnice - Modul slouží k zápisům z hodin a plně nahrazuje papírovou třídnici doporučenou MŠMT pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Tato e-třídnice neopomíjí ani službu ve třídě, propracovaný systém omlouvání absencí, umí počítat procentuální absenci žáka za jednotlivá pololetí v předmětech a umožňujě rodičům pravidelnou kontrolu docházky včeně kontroly pokroku v hodinách (zápisů z hodin).
  Cena: 5 490Kč
 • Modul anket - Modul slouží k vytváření a zadávání anket. Ankety maji několik úrovní důležitosti a podle toho se zobrazují po přihlášení, na každé stránce a nebo jen ve speciální sekci "ankety". Ankety lze přidělit jen konkrétní skupině uživatelů a výstupem z anket jsou podrobné statistiky s grafickým vyjadřením hodnot.
  Cena: 2 490Kč
 • Modul aktualit - Tento modul umožňuje zobrazovat celosystémové aktuality. Do tohoto modulu se automaticky vkládají informace o změnách v suplování a podobně. Studenti, učitelé, ale i rodiče jsou díky tomuto modulu velice rychle a efektivně informováni o všem důležitém.
  Cena: 3 490Kč
 • Modul prohřešků a pochval - Tento modul umožňuje definovat celou řadu prohřešků, pochval a kázeňských opatření. Jednotlivé prohřešky maji různé bodové ohodnocení (lehký, střední a závažný) podle této závažnosti jsou jim příděleny 1 až 3 body. Takto získané body se za každé pololetí sčítají a po dosažaní určitých bodových hranic lze udělit kázeňská opatření jako napomenutí, důtku, sníženou známku z chování a podobně.
  Cena: 5 490Kč
 • E-album - V tomto modulu lze zakládat kategorie a podkategorie skupin fotek z různých akcí školy. Práva pro vkládání fotek se dají u dělit i jednotlivým studentům.
  Cena: 2 490Kč
 • Rozvrhy - Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení). Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky. Součástí modulu je i modul pro vytváření suplování, který dovede automaticky při zadávání suplování zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den.
  Cena: 5 490Kč
 • Rozšíření možností systémových zpráv - Tento modul umožní zasílat kopie všech zpráv na e-mailové účty uživatelů a rozšiřuje možnosti rozesílání těchto zpráv celým skupinám, třídám či úrovním uživatelů.
  Cena: 1 490Kč
 • E-knihovna - Jedná se o propracovaný modul evidence knih a výpůjček ve školní knihovně včetně počítání prohřešků za pozdní vrácení, spolupráce s čárovými kódy a podobně.
  Cena: 9 990Kč
 • Odevzdávárna - Tento modul umožní odevzdávat projekty a úkoly studentů přímo přes rozhraní systému. Odevzdávárny jsou individuální pro každou třídu i předmět a dělí se na projekty. Každá odevzdávárna se umí automaticky otevřít v zadanou hodinu a datum.
  Cena: 4 490Kč
 • Diskusni board - Propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech. V diskuzi je možné používat širokou škálu emotikonů.
  Cena: 4 490Kč
 • FTP správa domovských disků uživatelů - Tento modul umožňuje vzdálenou správu zFTP serveru, pomocí kterého lze zpřístupnit do Internetu libovolná data, která se nalézají na půdě školy.
  Cena: 490Kč
 • Jídelníček - Pomocí tohoto modulu můžete na internet vystavit aktuální přehledy jídel, které připravuje vaše školní jídelna. Tento skript má i verzi, kterou lze přímo bez nalogování do systému zobrazit na školních stránkách.
  Cena: 1 490Kč
 • Tiskové sestavy - Tento modul vám umožní testy zadané v systému tisknout v papírové podobě.
  Cena: 1 490Kč

CENY ZA AKTUALIZACE

 • Aktualizace na 12 měsiců:

  Jedná se o opravy chyb a nové funkčností systému včetně všech zakoupených modulů.

  Cena: 9 990Kč
 • Aktualizace na 24 měsiců:

  Jedná se o opravy chyb a nové funkčností systému včetně všech zakoupených modulů.

  Cena: 16 9900Kč

CENY ZA ŠKOLENÍ

 • Individuální školení:

 • Administrátor systému
  Kurz obsahuje zaškolení jednoho zaměstnance školy na administrátora systému, který bude posléze dohlížet na nastavení jednotlivých funkčních prvků systému, celkovou provozuschopnost a logické schéma systému.
  Cena: 9 990Kč
 • Učitel
  Kurz obsahuje zaškolení jednoho zaměstnance školy v ovládání všech funkcí, které jsou určené především učitelům. Tento zaškolený pracovník již dále pomůže ostatním učitelům a pracovníkům školy si osvojit všechny funkce systému, které budou při práci se systémem potřebovat.
  Cena: 6 990Kč
 • Skupinová školení:
 • Učitelé
  Kurz obsahuje skupinové zaškolení zaměstnanců školy v ovládání všech funkcí, které jsou určené především učitelům. K uskutečnění takového kurzu je za potřebí multimediální učebna/místnost vybavená odpovídajícím počtem počítačů a nejlépe i data projektorem. Kvůli efektivitě školení se nedoporučuje školit zároveň více než 25 zaměstnanců, proto je vhodné školení rozdělit alespoň do dvou skupin, přesáhne-li počet školených tento počet (toto rozdělení do skupin je zahrnuto v ceně kurzu).
  Cena: 16 990Kč
Všechny ceny jsou koncové a včetně DPH.