cs en

O PROJEKTU

 • Základní informace:

  Systém je vyvíjen od roku 2005 ve spoluprácí několika škol. Hlavním zaměřením systému je kvalitní asynchronní e-learning v moderním pojetí informační společnosti. Jako druhá nejvýznamnější část systému je elektronická žákovská knížka s přehledným hodnocením studentů v jednotlivých předmětech.

  Snahou tohoto systému je navrhnout takovou funkční a cenovou politiku, aby si jej mohlo pořídit a dovolit co největší spektrum škol počínaje základními a konče vysokými školami.

  Je dnes již témeř samozřejmostí, že by výukové systémy měly brát zřetel na studenty s lehkými mozkovými disfunkcemi. Proto i tato funčnost byla v systému na úrovni e-learningu implementována (více viz poruchy).

 • Teoretický popis pojmů:

  Vyučování a učení se
  Vyučování je proces, který by nás měl naučit, jak se učit. Učení se, bývá definováno jako individuální asynchronní činnost.

  E-learning
  Relativně nový, ale dnes již velice často používaný termín. Avšak veliká spousta lidí, včetně učitelů, nezná pravý význam tohoto slova. Proto zde uvádím vysvětlení a přibližnou definici: Obsahuje instrukce a modely pro aktivity individuálního (synchronní) a pokročilého skupinového (asynchronní) vzdělávání.

  Tedy, nejedná se o výuku práce s IT technologiemi, jako je práce s počítačem či internetem, atd.

  Asynchronní e-learning
  Je to výuková metoda, která může být použita kdykoliv a kdekoliv.

  Systém využívá dvou základních modelů

  Universitní model
  Říká, že za pomoci webu se dá zvětšit spektrum studentů, kterým může být vzdělání dostupné.

  Jednotící model
  Snaží se o zlepšení efektivity, snížení nákladů a vytvoření databází užitečných informací, které mohou být rychle získány a využity ve chvíli, kdy je výuka ukončena.

  Stavební bloky e-learningu
  Měli by odpovědět na tyto základní otázky:

 • Proč bych se měl vlastně učit?
 • Co je náplní výuky?
 • Jak zjistím, že jsem se opravdu něco naučil?

Příklady stavebních bloků:

 • Diskuse k tématu
 • Co přijde příště
 • Úkoly e-mailem
 • Sebehodnocení
 • Již implementované funkce:

  E-learningové hodnocení a zkoušení studentů v podobě propracovaných testů (včetně obrázků), které mohou mít charakter hodnotící nebo čistě učební.

  Možnost zadávání ostatního hodnocení v jednotlivých předmětech (písemné testy, ústní zkoušení, domácí úkoly...). Hodnocení je v celém systému z bodového poměru přepočítáváno na procenta, podle kterých si student může odvodit adekvátní stupeň hodnocení (viz převodové procentuální stupnice MŠMT)

  Datové úložiště studijních materiálů - studenti díky němu mají neustálý on-line přístup k potřebným výukovým materiálům (skripta, obrázky, aplikace...)

  Systém osbashuje celou e-třídnici, která umožňuje vést přehledně agendu (zápisy) hodin, absence žáků a tyto informace zobrazovat rodičům, počítat procentuelní absence za jednotlivé předměty a pololetí. V neposlední řadě, je pak možné celou e-třídnici vytisknout do klasické papírové podoby z formátu PDF - [Zde je ukázka]

  Pro rychlou odezvu ze stran rodičů a studentů je také nachystán pokročilý modul anket včetně statistik

  Diskusní board - propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech a podobně.

  Předmětová skladba včetně povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.

  Odevzdávárna úkolů - studenti mohou odevzdávat své domácí úkoly přímo do systému kdy systém sám v učitelem předem stanovené datum a čas odevzdávárnu uzavře a již nepřijímá další úkoly.

  Systém umožnuje propojit své rozhraní s zFTP serverem, který může po Internetu zpřístupnit soubory, které jsou uložené na lokálních či síťových discích ve škole. Učitelé ale i žáci tak mohou mít přístup ke svým datům uloženým ve škole z jejich domovů, internetových kaváren a podobně.

  Pro administrátory bude také důležité, že systém umí importovat data ze software Bakaláři či CSV importů. Dále umí vytvářet loginy uživatelům na základě imporotvaných dat a samozžejmě také exportovat seznamy žáků v CSV či XLS formátech.

  Do systému byl nedávno doplněn modul e-knihovny. Tento modul je inspirován funkčností e-knihoven použivaných na nejvetších univerzitách v české republice. Co tedy vše e-knihovna dovede?

  • Online kontrolu výpůjček a doby výpůjček
  • Prodloužení výpůjční doby na publikaci online
  • Fultextové vyhledávání publikací
  • Generování čárových kódů na publikace
  • Tisknutí čárových kódů na publikace
  • Tisknutí průkazek do knihovny s čárovým kódem studenta
  • Paušální prohřešky za pozdně vrácenou publikaci
  • Prohřešky počítané z každého dne po termínu výpůjčky
  • Online rezervaci publikací, které jsou všechny rozpučovány
  • Propracovaný systém administračních práv v knihovně

  Je ale důležité zmínit, že díky funkčnostem, které v sobě e-knihovna obsahuje již obvykle neni možné tento systém se všemi jeho funkčnostmi provozovat na běžných web hotinzích. Proto důrazně doporučujeme provozovat náš systém na vlastním serveru u vás v organizaci!

  Rozvrh - Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení). Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky. Součástí modulu je i vytváření suplování, které dovede automaticky při zadávání zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den. Suplování, lze nově propojit i s vašim Google kalendářem, takže budete vždy informováni o všech aktuálních změnách.

  Ankety mající několik úrovní důležitosti a podle toho se zobrazují po přihlášení, na každé stránce a nebo jen ve speciální sekci "ankety". Ankety lze přidělit jen konkrétní skupině uživatelů a výstupem z anket jsou podrobné statistiky s grafickým vyjadřením hodnot.

  E-třídnice slouží k zápisům z hodin a plně nahrazuje papírovou třídnici doporučenou MŠMT pro 2. stupeň základních a středních škol. Tato e-třídnice neopomíjí ani službu ve třídě, propracovaný systém omlouvání absencí, umí počítat procentuální absenci žáka za jednotlivá pololetí v předmětech a umožňujě rodičům pravidelnou kontrolu docházky včeně kontroly pokroku v hodinách (zápisů z hodin). Celá třídnice lze tisknout ve formátu PDF.

  SMS notifikace umožňují třídním učitelům zasílat zpravy rodičům na jejich mobilní telefony. To samé může i vedení školy - tedy hromadně oslovat své učitele s důležitými/aktuními informacemi například v době prazdnin.

  Montessori podpora pro výuku, která zarnuje celou paletu způsobů slovního, bodového a procentuálního hodnoceni.

KE STAŽENÍ

Název Typ Stáhnout Verze Autor
E-třídnice pro tisk PDF [stáhni] 1.0 AES 3.0
Sestavy klasifikace - výstup ze systému PDF [stáhni] 1.0 AES 3.0
Omezení vlivu výukových poruch studentů PDF [stáhni] 1.10
Prezentace systému PDF [stáhni] 1.19 Jan Zbořil
Prezentace systému PDF [stáhni] 1.75 Jan Zbořil